Op de jaarvergadering op dinsdag 13 mei 2008 is het plan voor 2008-2009 van het bestuur goedgekeurd.

 

Dit houdt in dat de Euregio Brass Band diverse keren gaat optreden in de regio, maar ook daarbuiten (o.a. Schiermonnikoog).


Tevens heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. De nieuwe leden van het bestuur zijn:
- Harmen Droogendijk; voorzitter
- Céline Heijnen; lid
- Ernst van Veenendaal; lid

Peter Tetteroo zet zijn bestuurswerk als secretaris voort en Aard Groen neemt het penningmeesterschap op zich, terwijl Dineke Vriesema terugtreedt uit het bestuur, maar wel als bandaccountant blijft werken.