Op de jaarvergadering op dinsdag 13 mei 2008 is het plan voor 2008-2009 van het bestuur goedgekeurd.