Bestuur

 • Harmen Droogendijk - Voorzitter
 • Ron Ogink - Secretaris
 • Idzard Hoekstra - Penningmeester
 • Rick Driessen¬†- Algemeen lid
 • Marco Rosbergen - Algemeen lid

Commissies

Naast het bestuur zijn er ook nog diverse commissies die zorg dragen voor een gezond reilen en zeilen van de brassband.

 • Concert en muziek
 • Website
 • Public Relations
 • Kascontrole
 • Sponsoring
 • Kleding

>> Commissieoverzicht (met omschrijving en invulling)